Utmaningar och möjligheter inom stadsutveckling i Nairobi

När: 19 Nov
Kl. 18.00

Plats: Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen, Stockholm

Samtal med Ulrika stenkula och Viktoria Walldin, White arkitekter om utmaningar och möjligheter inom stadsutveckling i Nairobi.

Arkitekten Ulrika Stenkula och socialantropologen Viktoria Walldin på White arkitekter driver sedan flera år ett stadsutvecklingsprojekt i Nairobi. Målet med projektet är att skapa en gemensam vision för industriområdet söder om järnvägen i Nairobi för olika berörda intressenter. Vägledande i deras arbete är frågan hur sociala och kulturella världen kan tas tillvara i utvecklingsprocessen. Projektet har bedrivits med flera samarbetspartners och med kulturhuset GoDown Arts Centre som huvudsaklig uppdragsgivare.

Läs mer om projektet GoDown Arts Centre