Urbanforskningens dag: Staden visualiserad

När: 10 Dec
Kl. 08.30-16.00

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, Malmö

Visualiseringarna av staden handlar inte bara om den byggda miljön. De är också delar av dystopier och utopier och påverkar då vår syn på samhället, politiken och våra medmänniskor.

Alexandra Hagen, kontorschef på White i Malmö, deltar i ett panelsamtal om visualiserandet av och bilder i stadsrummen och vem som får möjlighet att vara med och påverka/skapa. Samtalet modereras av Anders Svensson. Övriga i panelen: Elisabetta Troglio, KTH och Ekologigruppen, Åsa-Maria Bengtsson, konstnär och Mikael Wallberg, Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad.

Urbanforskningens dag är ett samarbete mellan ISU, Urbana Studier vid Malmö högskola samt Movium. Läs mer.