Urban Talks: Den gröna staden

När: 05 Apr
Kl. 19.00-21.00

Plats: Stora scen, Borås stadsteater

Jenny Nordius Stålhamre, landskapsarkitekt på White, föreläser om innovativa lösningar för stadens grönytor som ökar stadens biologiska mångfald.

Kan alla bidra till att göra skillnad för miljön och människors liv i staden? Det tycker nio spännande föreläsare om stadsutveckling, som startar vårens föreläsningar med temat Den demokratiska Staden och fokus på hållbara städer. Föreläsare den 5 april är Jenny Nordius Stålhamre från White arkitekter som ger exempel på innovativa lösningar för stadens grönytor som ökar stadens biologiska mångfald. Martin Berg från FoodMaker och Christina Merker- Siesjö från Yallatrappan brinner för maten i det urbana rummet, för en samhällsomställning och ger exempel på gröna utbildningar och arbetsintegrerande sociala företag. Seminariet arrangeras av Borås stad. Se hela programmet för Urban Talks.