Urban-Nexus: Health and Quality of Life

När: 17 Oct
17-18 oktober

Plats: Casa de Convalescència, Hospital de Sant Pau

Temat för mötet är hur hälsa och livskvalitet kan integreras i planeringen av våra städer. Jeroen Matthijssen, landskapsarkitekt på White håller en presentation om klimatanpassning av staden i ett föränderligt klimat och dess konsekvenser för människors hälsa.

Urban-Nexus arbetar för att utveckla ett långsiktigt partnerskap som främjar samverkan kring stadsutvecklingsfrågor mellan forskare, praktiker, beslutsfattare, företag och samhället. Läs mer om Urban Nexus.