Urban Lunch-time: Säker och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

När: 15 Oct
Kl. 11.30-13.00

Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Erik Linn, arkitekt på White och industridoktorand på Chalmers, föreläser om hur förutsättningar kan skapas för bättre och mer attraktiva stationssamhällen.

Utveckling av urbana stationssamhällen kan vara en möjlighet att försöka möta utmaningar inom urbanisering, hållbart samhällsbyggande och behovet av hållbara transporter. Samtidigt uppstår andra utmaningar i samband med att fler personer bor eller rör sig i närheten av transportinfrastruktur i form av exempelvis buller och risker. Kom och lyssna på presentationen av arbetet med hur vi kan skapa förutsättningar för säkrare, attraktivare stationssamhällen med bättre ljudmiljö för en mer hållbar framtid. Seminariet arrangeras av Mistra Urban Futures.