Urban ljussättning och belysning

När: 04 Mar
4-5 mars

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Kajsa Sperling, ljusdesigner på White, talar på en konferens om social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur.

Kajsa Sperling föreläser om social hållbarhet i belysningsplaneringen och hur den kan integreras i den strategiska belysningsplaneringen i en kommun. Med exempel från ett urval av projekt: Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, Biskopsgården i Göteborg, ett uppdrag med fokus på jämställdhet, Alingsås ljusplan, ur ett hållbarhetsperspektiv, Trygg Vacker Stad i Göteborg, gränslöst arbete mellan olika förvaltningar. Kajsa Sperling är arkitekt och ljusdesigner och har under många år arbetat med belysning i offentliga miljöer. Hon har uppdrag i hela Sverige och har fokus att öka trygghet och samtidigt minska energiförbrukningen.

Läs hela programmet för konferensen.