Upprustning av miljonprogrammet

När: 22 Mar
Kl. 14.30-16.00

Plats: Nordbygg, Stockholmsmässan konferenslokal K2

På Nordbyggmässan arrangerar Svensk Byggtjänst och Byggmaterialindustrierna en stor paneldebatt på temat – Investering och upprustning av miljonprogrammet. Monica von Schmalensee, VD för White, deltar tillsammans med ett tiotal personer från alla sektorer i branschen.

Nästan en fjärdedel av befolkningen bor i miljonprogramsområden cirka 600 000 lägenheter är i akutbehov av renovering. Kostnaden för detta beräknas ligga på 300 miljarder kronor. Samverkan mellan samtliga aktörer kommer att vara avgörande för att lyckas. I paneldebatten diskuteras bland annat ekonomiska förutsättningar, sociala utmaningar, effektiva processer och dialog med boende.