Ungas boende och framtidens hyresgäster

När: 16 Nov
Kl. 07.30–09.00

Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11

Bristen på bostäder för unga och studenter är akut i flera delar av landet och påverkar val av studieort och livssituation. Samtidigt byggs både för få studentbostäder och för få bostäder för unga i allmänhet. White bjuder in till ett frukostseminarium där vi pratar om några bidrag som kan göra skillnad.

Att planera och bygga hållbara städer innebär att vi måste ta tillvara den potential som finns hos människor och underlätta för städer att växa genom sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. Inbjudna talare är Tobias Hesselgren och Jan Larsson, arkitekter på White, som visar sitt vinnande tävlingsförslag för nytt studentboende på Lindholmen. Anna Lönn Lundbäck, Regionchef på Hyresgästföreningen Västra Sverige, pratar under temat: Hyresrätter till fler än bara studenter?. Ulf Kamne, ordförande i Fastighetsnämnden i Göteborg, talar om vilken politikernas roll är och hur de arbetar de med frågan om ungas boende.

Hållbara städer är inte ett tillstånd i jämvikt, det är en ständigt pågående process mot ett rörligt mål. För att träffa rätt behövs både kunskap och samarbeten över gränser, därför bjuder vi in våra kunder till frukostseminarier som ska inspirera i arbetet för hållbar utveckling i vår region. Välkomna till White! För frågor, kontakta: Jeanette Hellner.

Observera att platsen för frukostseminariet ”Ungas boende och framtidens hyresgäster” är ändrad till Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11.