Trygghet, boendekraft & socialt kapital i Botkyrka

När: 06 Jul
12.25–12.50

Plats: Björkanderska Magasinet

Vi på White har nyligen tagit fram en rapport om Botkyrkabyggens Boendekraft – ett initiativ som involverar hyresgästerna i sitt boende och område. Vad krävs för att bygga socialt kapital i miljonprogramsområden där det ofta råder tillitsproblematik till olika samhällsinstitutioner?

Panelen tar upp de positiva effekter som kan skapas genom initiativ som Boendekraft men också de utmaningar som finns i att nå de krafter som bidrar till att skapa otrygghet i bostadsområdena.

Medverkande:
Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen,
Viktoria Walldin, antropolog & specialist social hållbarhet White Arkitekter
Alvaro Fuentes, boendeutvecklare Botkyrkabyggen.