Transportforum 2016: Tillgänglighet med bil till staden – på vems villkor?

När: 13 Jan
Kl. 11.00-12.30

Plats: Konsert & Kongress, Crusellhallen, Linköping

Martin Clase, arkitekt på White, håller en föreläsning med rubriken Attraktivt stadsbyggande och biltillgänglighet – är det förenligt?

Statens väg- och transportforskningsinstitut arrangerar Nordens största årliga konferens för transportsektorn, Transportforum. På konferensen möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Se hela programmet för Transportforum 2016.