Trä det enda förnybara byggmaterialet

När: 22 Aug
14:30

Plats: Badhusgatan 10

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart, sinnligt och robust. Idag byggs ungefär tio procent av flerbostadshusen i Sverige i trä, men det skulle kunna vara många fler. Utvecklingen inom träbyggande går snabbt framåt idag och vi vill dela med oss av kunskap och inspiration. Denna eftermiddag lägger vi fokus på trä som byggnadsmaterial, får en omvärldsanalys och en inblick i branschen, och tittar på goda exempel.