Towards an ecology of tectonics

När: 01 Nov
09.15-16.30

Plats: Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Temat för symposiet är hur ett ekologiskt och tektoniskt förhållningssätt kan användas för att möta utmaningarna inom dagens byggande.

Kan förståelsen för sambandet mellan individens välbefinnande och förutsättningarna i den omgivande miljön utgöra grunden för en ny arkitekturpraktik som innefattar ekologiska värden? Hur kan arkitekterna säkerställa att de nya teknologier som används för att skapa ett hållbart byggande också blir en integrerad del av processen och själva byggnaden?

Frågorna diskuteras av de främsta internationella forskarna och praktikerna inom området, däribland Fredrik Nilsson, utvecklingschef på White och professor i Arkitekturteori vid Chalmers tekniska högskola. Läs mer om symposiet Towards an ecology of tectonics.