Torg och det offentliga rummet

När: 11 Jun
10-11 juni

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Teknologisk Institut arrangerar konferensen Torg och det offentliga rummet som samlar forskare och experter inom samhällsbyggnad och stadsutveckling. Tove Jägerhök, landskapsarkitekt på White, är en av föreläsarna.

Det offentliga rummet har en viktig roll i skapandet av en tillgänglig stad för alla. Tillsammans med bebyggelsestrukturen kan utformningen av det offentliga rummet avgöra vem som får tillgång till staden. I föreläsningen ”Tillgänglig stad – för vem?” berättar Tove om hur det offentliga rummet kan bidra till högre livskvalitet för fler.

Tove Jägerhöks föreläsning innehåller goda exempel och besvarar frågor som:

– Hur kan vi koppla utformning till tillgänglighet och hälsa?
– Hur kan vi balansera och prioritera olika behov och funktioner för att skapa största möjliga nytta?
– Vilka positiva synergieffekter kan vi få mellan ökad tillgänglighet och andra viktiga urbana funktioner?

Tove har ett specialintresse för det offentliga rummets betydelse för grönska, hälsa, tillgänglighet och hälsosam transport. Hon är också med-författare till FoU-rapporten Cykelstaden som handlar om hur städer kan planeras för att bli mer tillgängliga och attraktiva för breda målgrupper av cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Läs mer om konferensen hos Teknologisk Institut.