Thinking inside the box from outside!

När: 10 Oct
Kl. 8.00-10.00

Plats: KTH, Lecture Hall 2

Milad Hossainzadeh, arkitekt på White, gästföreläser på Masterprogrammet Civilingenjör Medieteknik på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm kring arkitektur och idégenerering. Vad händer med en idé och dess kreativa process då den angrips från olika håll och utifrån olika kulturella perspektiv?

Finns det en gräns för hur radikal en idé kan vara? Vilka är de sociala, kulturella, sociala, ekonomiska, politiska, tekniska och ekologiska konsekvenserna? Föreläsningen visar hur ett gränsöverskridande tankesätt kan belysa det unika i en idé och hur lekfullhet kan användas som en del av konceptet. Processen drivs framåt genom att vi exponerar konsekvenserna och skapar tillfälliga verkligheter där en kritisk diskussion kan äga rum.

Föreläsningen är öppen för alla. Läs mer