Thinking 100 Years Ahead – Moving a City

När: 19 Aug
19-23 augusti

Plats: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö

Åsa Bjerndell, arkitekt och stadsplanerare på White, pratar på konferensen Media Evolution om betydelsen av att ha en vision som identifierar värden, karaktär och kultur när Kiruna ska flyttas och utvecklas.

Järnmalm har skapat jobb och välfärd i Kiruna sedan 1900. Men det är också brytningen ska gör det nödvändigt att flytta större delen av staden till säkrare mark under de kommande hundra åren. Åsa Bjerndells föreläsning Thinking 100 Years Ahead- Now and in the Past, äger rum torsdagen den 22 augusti kl. 12.15-13.15.

Media Evolution är en internationell konferens som tar upp faktorer som påverkar vårt samhälle med fokus på mediabranschen. Läs mer.