The Chalmers Day for a Sustainable Future

När: 08 Nov
Kl. 8.00-16.20

Plats: RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Temat för årets konferens är Människan i fokus belyser teknik som möjliggörare. Stefan Lundin, arkitekt på White och industridoktorand vid Chalmers, Centrum för vårdens arkitektur, håller en föreläsning med rubriken Arkitektur som medicin. ”Finns det en läkande arkitektur som kan bidra till snabbare läkning, återhämtning och välbefinnande och hur ser i så fall en sådan arkitektur ut?”

Föreläsningen Arkitektur som medicin är en del av sessionen ”Hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling” som hålls kl. 13.00-13.55. Människors välbefinnande idag och i framtiden är en central utgångspunkt för hållbar utveckling. Sessionen blandar forskare och praktiker från olika discipliner som belyser olika typer av förutsättningar för välbefinnande och hälsa i ett vidare perspektiv. Bland annat behandlas frågor som mellanmänsklig tillit, jämställdhet och arkitekturens betydelse.

The Chalmers Day for a Sustainable Future diskuterar och reflekterar kring samhällskonsekvenser och etiska frågor kopplade till Chalmers och ingenjörens ansvar. Läs mer om The Chalmers Day for a Sustainable Future.