Temporär arkitektur – ett verktyg för stadsförbättring

När: 05 Mar
Kl. 16.00-19.00

Plats: White i Uppsala Västra Ågatan 16

Tillfällig arkitektur och fysiska interventioner skapar plattformar för mänsklig interaktion. Vi tror dessutom att det är en god affär för hela staden, dvs medborgare, näringsliv och kommun. Vem tjänar inte på en bättre stad?

POP UPP bjuder i samarbete med White in till seminarium och workshop kring tillfällig arkitektur som stadsförbättrare. Några av frågorna som kommer att belysas är:

  • På vilka sätt kan näringsliv, kommun, medborgare och kulturarbetare tjäna på tillfälliga arkitektoniska interventioner?
  • Hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner se ut?
  • I vilka sammanhang fungerar en sådan modell? På ett bostadsbolag, en stadsfestival, stadsodling?
  • Vilka intressen ska få råda och vilka parametrar är viktiga, ekonomi, lokaler, tillstånd att använda mark?


Program

Kl 16.00 POP UPP hälsar välkomna. Förberedelser inför workshopen med korta föreläsningar och seminarium.
Kl 17.00 Workshop med huvudsakligt mål att producera preliminära förslag på arkitektoniska interventioner i Uppsala.
Kl 18.30 Vi möts igen och diskuterar vad vi skapat. Hur väl möter våra förslag invånarnas, kommunen och näringslivets intressen?
Kl 19.00 Slut

För mer information, kontakta: moc.l1516123263iamg@1516123263alasp1516123263pu.pp1516123263upop1516123263