Synas, höras, finnas – plats för barnkultur!

När: 19 Mar
19-21 mars

Plats: Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, Hörsal D8

Eva-Johanna Isestig, barnkulturdesigner och inredningsarkitekt på White håller en föreläsning med rubriken Barn tar plats i designprocessen på Centrum för barnkulturforskning Symposium 2014.

Varje år sedan 1984 anordnar Centrum för barnkulturforskning (CBK) ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring ett barnkulturellt fält. Symposierna pågår i tre dagar och är öppna för alla som känner sig lockade. Symposiernas ämnen har varierat under årens lopp, med den gemensamma nämnaren att de alla handlat om barn och kultur. Inom denna ram är spelrummet stort. Så vitt skilda ämnen som kulturarv, konsumtion, barns röster i barnkulturen, lek och kvalitet har avhandlats. Se programmet för CBK Symposium 2014.