Symposium: Hur integreras forskning i praktiken?

När: 29 Sep
15.30

Plats: AHO A2 (Sverre Fehn Auditorium), Maridalsveien 29, Oslo

Jonas Runberger föreläser på symposiet ’The changing shape of practice – integrating research and design in architecture’ i Oslo. Hans föreläsning fokuserar på specifika resultat från White Research Lab och hur de kopplas till företagets uppdrag.

White Arkitekter är ett av de företag som medverkar i boken ”CSop 02 – The Changing Shape of Practice”, som lanseras vid samma tillfälle. Symposiet arrangeras av AHO, Oslo School of Architecture and Design i samarbete med DogA, det norska centret för design och arkitektur för Oslo Architectural Triennial.

Jonas Runberger är praktiserande arkitekt, lärare och forskare inom arkitektur. Inom White är han chef på DSearch och styrelsemedlem i White Research Lab. Han har varit adjungerad professor vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och från den 28:e september är han professor på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Läs mer hos Oslo School of Architecture.