Sweden Green Building Conference med Ekobygg

När: 11 Sep
11-12 september

Plats: Kistamässan, Stockholm

Monica von Schmalensee, vd på White, och arkitekterna Jan Wijkmark och Lovisa Kihlborg, medverkar på konferensen Sweden Green Building Conference om hållbarhet inom byggnation, fastighetsförvaltning och stadsutveckling.

ONSDAG 11 SEPTEMBER

Kl. 10.15 Debatt: Så skapar vi hållbart byggande för framtiden

Idag bor en majoritet av jordens befolkning i städer och att utforma den byggda miljön är av avgörande betydelse för att skapa hållbara samhällen. Men vem tar ansvaret för att nybyggnation, renovering och stadsutveckling sker på rätt sätt? En debatt om rollerna för politiker, byggbransch och marknadsaktörer i skapandet av ett energieffektivt, miljömässigt och socialt hållbart byggande för framtiden.
• Stefan Attefall, civil- och bostadsminister
• Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
• Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter och ordförande Sweden Green Building Council
• Karolina Skog (MP), kommunalråd, Malmö stad
• Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson
• Mattias Lundgren, vd, NCC Boende

Kl. 13.00-14.30 Fokus: Så bygger man hållbart – när man bygger en helt ny stad

Sessionen tar upp vad branschen kan lära sig av planering och genomförande av den stora stadsomvandlingen när hela Kiruna rivs, för att flyttas tre kilometer. Då ska en ny klimatneutral stad skapas, med energieffektiva byggnader, smarta elsystem, vindkraftspark och tillvaratagen spillvärme från gruvverksamheten. I Malmberget har redan stora delar av bebyggelsen flyttats efter en omfattande medborgardialog.
• Jan Wijkmark, seniorkonsult hållbarhet, White arkitekter
• Liza Yngström, samhällsplanerare, och Christina Eneris, exploateringsingenjör, Gällivare kommun
• Stefan Hämäläinen, ansvarig för stadsomvandling, LKAB

Kl. 13.00-14.30 Fokus: Utvecklingen av hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Sessionen presenterar projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. I det söker Sweden Green Building Council tillsammans med olika intressenter en gemensam definition av hållbar stadsutveckling. Här redovisas även den senaste utvecklingen av den svenska manualen för BREEAM Communities och det svenska ramverket för hållbar samhällsutveckling.
• Ann-Kristin Karlsson, projektledare HCS, Sweden Green Building Council
• Fredrik Frensborg, Thought Leader Future Cities, WSP Sverige
• Thomas Bergfeldt, affärsstrateg hållbara affärer, NCC Construction
• Lovisa Kihlborg, arkitekt, White arkitekter

TORSDAG 12 SEPTEMBER

Kl. 10.30-12.00 Fokus: Hur ska Miljöbyggnad förändras?

Miljöbyggnad är ett populärt certifieringssystem – men mäter det verkligen rätt saker och på rätt sätt? Vissa indikatorer uppfattas som mycket krävande, medan andra redan hunnit bli självklara. Nu planeras revision av systemet både för ny- och ombyggnad. På denna session ges tillfälle att föra fram och diskutera idéer om ändrade och nya indikatorer. Vi redovisar också resultatet från en enkätundersökning som genomförts av Sweden Green Building Council och Lunds Tekniska Högskola.
• Sören Andersson, strategisk energiutvecklare PEAB och Miljöbyggnads Tekniska råd
• Håkan Nilsson, avdelningschef, WSP
• Karin Hedén, Miljöspecialist, White Arkitekter