Sustainability Day Öresund

När: 03 Dec
Kl. 08.00-17.00

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Viktoria Walldin, antropolog, projektledare och ansvarig för social hållbarhet på White i Stockholm, talar på en konferens om hur Öresundsregionen ska möta de globala och regionala hållbarhetsutmaningarna samtidigt som man stärker näringslivets konkurrens- och innovationskraft.

Konferensen arrangeras av Malmö Stad, Klimatsamverkan Skåne och Miljöaktuellt och fokuserar på nationella och regionala utmaningar och hur frågorna kan bidra till att lyfta samhälle och näringsliv i ännu högre utsträckning. Viktoria Walldin talar kl. 15.50 under rubriken: Konsten att inkludera medborgarna och öka den sociala hållbarheten. Se hela programmet för Sustainability Day Öresund.