Susanne Clase om arkitektur & design på Seniorvärldskonferensen

När: 14 Sep
09:00-13:00

Plats: Chalmers konferenscenter

Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? Denna fråga lyfter arkitekt Susanne Clase under Seniorvärldskonferensen på Chalmers den 14 september.

Seniorvärldskonferensen 14 september samlar för tredje året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts goda exempel blandat med engagerade diskussioner.

Fokus är att reda ut begreppen kring olika sorters boende, vad är skillnaden mellan äldreboende, seniorboende och trygghetsboende? Arbetet kommer resultera i gemensamma begreppsdefinitioner som kan användas på nationell nivå, från politiker till näringsliv.

Mer information på konferensens egen webb