Study case – barnkulturdesign

När: 13 Nov
13-14 november

Plats: Kulturhuset Barbacka, Kristianstad

Eva-Johanna Sandberg, barnkulturdesigner och inredningsarkitekt på White, leder en resa genom designprocessen och barnens värld. Under en heldagsworkshop får deltagarna prova verktyg för hur man kan tänka när man ska utforma verksamheter för och tillsammans med barn.

Skapande aktiviteter känner de flesta av oss till men genom ny kunskap om barn finns oändliga möjligheter att ge traditionella aktiviteter nya former och möjligheter att dela. Finns det någon gräns mellan kommunikation och innehåll? Utifrån ett generellt case ges deltagarna möjlighet att utveckla arbetet kring barn och delaktighet. Workshopen är en del av branschseminariet Barn <3 Kommunikation som arrangeras av Riksutställningar. Läs mer.