Studbo 15 – Hur vill studenter bo?

När: 23 Sep
23-24 september

Plats: Conventum Kongress, Fabriksgatan 15-17

Kristoffe Roxbergh, arkitekt på White och Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen presenterar exempelbostäder och resultat från en ny kartläggning av hur studenter efterfrågar och värderar i sitt boende.

Studentbostadsföretagen, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och White arkitekter har tillsammans beviljats Boverkets innovationsstöd för att kartlägga vad studenter efterfrågar och värderar i sitt boende och utifrån resultatet ta fram studentbostäder som kan bidra till att utveckla studentbostadsmarknaden. Under StudBo15 kommer resultat från den inledande undersökningen samt ritningar på exempelbostäder presenteras. Målet är att kunna visa upp konkreta studentbostäder under StudBo17. Seminariet hålls den 23 september kl. 13.00.

Under två dagar, 23-24 september 2015, står ÖBO som värd för studentbostadskongressen StudBo15 rum i Örebro på Conventum kongress. Här möts studentbostadsbranschen och andra aktörer med koppling till studentbostadsvärlden. Läs mer.