Stockholm 2050 – fakta, planer och spaningar

När: 24 Sep
Kl. 07.30–09.15

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Hur ritar man en stad för dem som ännu inte är födda? På frukostseminariet den 24 september spanade vi in i framtiden för att försöka förstå hur Stockholm kommer att se ut 2050. Vad kommer att hända med stadsutvecklingen, infrastrukturen, trenderna och klimatförändringarna?

Här kan du ladda ner ett längre referat av seminariet som pdf.

Stefan Forsberg, arkitekt på White

Stefan Forsberg inledde morgonens seminarium med att berätta att arkitektur till stor del handlar om hur vi kommunicerar. I längre projekt handlar det dessutom att kommunicera med personer som inte finns.

– Barkarbystaden ska vara klar någon gång mellan 2021 och 2025 men liksom alla områden kommer det att fortsätta leva. Vi måste programmera för framtida problem inom ramen för det liv som kommer att utspela sig här, förklarade Stefan Forsberg.

Ladda ner Stefan Forsbergs presentation som pdf.

Lena Tilly, Vattenresursexpert på Tyréns

– För mig är Stockholm en stad full av vatten. Därför är det en sårbar stad, inledde Lena Tilly.

Lena Tilly berättade att risken för översvämningar i Stockholm är väldigt stor i nuläget, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för ekonomin och miljön. Rekommendationen är att sjukhus och infrastruktur runt Mälaren byggs två meter över den normala vattenytan.

I och med ombyggnaden av Slussen kommer översvämningsrisken att minska rejält. Landhöjningen i den här delen av landet kompenserar dessutom för höjningen av vattennivån globalt. Men på sikt, runt 2050, ser vi återigen en överhängande risk för översvämningar i Stockholm.

Ladda ner Lena Tillys presentation som pdf.

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare och vd på Spacescape

Vilken stad vill vi egentligen ha i framtiden? Alexander Ståhle, forskare på KTH, berättade om Post Car(d) Urbanism, en framtidsstudie som han har varit projektledare för. Studien gick ut på att fråga 400 experter om vilka trender vi kommer att se inom stadsbyggnad i framtiden. Studien pekar på fyra drivkrafter; urbanisering/ökad trafik, teknologisk utveckling, energi/ekonomi och sociala värden.

– De slutsatser vi kan se är att en kombination av teknostaden och ekostaden är önskvärd men vi ser också att vi absolut inte är nöjda med den bilstad vi drömde om 1920 och 1930. Den är oacceptabel och ociviliserad. Vi behöver planering och vi måste kontrollera staden om den ska bli som vi vill ha den, sade Alexander Ståhle om studien.

Ladda ner Alexander Ståhles presentation som pdf.

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Enligt Niklas Svensson befinner vi oss just nu i en tid som kan göra det svårt att blicka framåt i staden. Fokus ligger på att få fram bostäder, både akut och på längre sikt. Men det är just då det är som allra viktigast att lyfta blicken och se helheten, berättade han.

En utmaning med staden är att den växer otroligt fort. På 15 år har Stockholms stad vuxit med 200 000 invånare. Frågan blir därför hur mycket staden klarar av? Och hur ska vi förtäta den?

– Vi står inför ett skifte där vi ska bygga en storstad och därför är det viktigt att ha en vision. Vi ska bland annat bli bättre på att förstå ekosystemtjänster, sade Niklas Svensson.

Ladda ner Niklas Svenssons presentation som pdf.

Sociala medier:
@whitearkitekter
#whitefrukost

Frukostseminarium, Stockholm 2050 (1620x1080)

Ulla Bergström, Stefan Forsberg, Alexander Ståhle, Lena Tilly, Niklas Svensson.