STHLMNYC: White diskuterar bostadsutmaningar i New York

När: 06 Oct

Plats: The Center for Architecture, 536 LaGuardia Place, New York

Linda Thiel, Whites kontorchef i London deltar i ‘Innovative Solutions for the Future Housing Challenge’, ett seminarium arrangerat av STHLMNYC som samlar arkitekter, stadsplanerare och specialister från olika länder.

Eventet modereras av Sander Schuur, som tillsammans med Linda Schuur har grundat och leder STHLMNYC, en plattform som för samman yrkesverksamma i New York och Stockholm. Organisationen anordnar seminarier två gånger per år i syfte att främja samarbete som leder till arkitektur som är bättre rustad för framtidens utmaningar.
För mer information, besök STHLMNYC:s hemsida (på engelska).