Stefan Lundin – förseminarium Läkande arkitektur

När: 17 Jun
Kl. 13.00-15.00

Plats: Vänstra ateljén. A-huset, Chalmers Arkitektur. Sven Hultins gata 6, Göteborg

Stefan Lundin håller ett förseminarium inför sin licentiatexamen på Chalmers med titeln Läkande arkitektur. Evidens, intuition, dialog.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en erfaren arkitekts reflektion över egen praktik och forskning. Vid utformning av vårdens arkitektur finns idag en strävan att nyttja evidens för att åstadkomma miljöer som kan bidra till patienters läkning, återhämtning och välmående. Evidens kan dock inte ensamt göra anspråk på att leda till en läkande arkitektur. För att åstadkomma en läkande arkitektur måste arkitekter ta del av den dolda kunskap som intuitionen utgör och som är ett nödvändigt verktyg i arkitektarbetet. Vad i arkitekturen är det som bidrar till detta tillfrisknande och läkande? Det är kring denna frågeställning och dess implikationer som denna licentiatuppsats kretsar.