Stadsbyggnadsdagen i Alby – hur kan kultur utveckla framtidens stad?

När: 25 Sep
Kl. 08.30-13.30

Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10, Alby

Sofie Weidemann, arkitekt på White, Jan Åman och Tomas Rittsel från Atelier Slice leder en workshop om hur Botkyrkas kulturkluster kan utveckla framtidens stad.

Workshopen arrangeras av Atelier Botkyrka som drivs i samverkan med Botkyrka kommun och Subtopia på initiativ av Atelier Slice, Stockholms Handelskammare, Fastighetsägarna, Veidekke med flera. Workshopen hålls kl. 10.00 i Danssalen.

Stadsbyggnadsdagen i Alby 2015 har temat Botkyrkas offentliga rum. Framtid Alby, har vuxit fram i en omfattande dialog med Albybor och andra. Stadsbyggnadsidén visar hur kvaliteter tas tillvara och kommunen tar sig an utmaningar i miljonprogrammets stadsbyggnad. Stadsbyggnadsdagen är en del av dialogen kring stadsbyggnadsidén Framtid Alby och hur den kan förverkligas. Läs mer.