Stadsbyggnadsdagen 2014

När: 27 Aug
Kl. 08.30-17.40

Plats: Messingen, Love Almqvist torg 1, Upplands Väsby

Fysisk planering och genomförande kan inte ändra människors beteende, men det kan lägga grunden för våra möjligheter och förutsättningar. På Stadsbyggnadsdagen föreläser Whites Martin Ehn Hillberg om projektet Hamra nationalpark.

Martin kommer att berätta om arbetet med att tillgängliggöra Hamra nationalpark genom att skapa nya entréer. De nya entréerna har gjort det enklare för besökare att närma sig naturen och ta del av nationalparken. Projektet fick Sveriges Arkitekters och STARKAs Sienapris för god offentlig miljö 2013.

Stadsbyggnadsdagen 2014 anordnas i samarbete mellan KTH och Upplands Väsby kommun. Läs mer.