Stadsbyggnad – vision och byggd verklighet

När: 23 Oct
Kl. 11.30-13.00

Plats: Alvarummet, vån 6, Arbetets museum, Norrköping

Hur ser morgondagens stad ut? Hur blir visionen om en blandad, öppen och levande stad verklighet? White arkitekter bjuder in till ett brett samtal om stadsbyggnad och stadsutveckling i bland annat hamn- och industriområden. Kom och lyssna och inspireras av stadsbyggnad i framkant. Varmt välkomna!

11:30 Välkomna – inledning med Barbara Vogt, kontorschef White Linköping.

11:40 Erik Linn, områdesansvarig för stadsbyggnad på White och industridoktorand på Chalmers, presenterar aktuell stadsutveckling och några av Whites projekt med relevans för vår region. Vad kännetecknar utvecklingen och hur används den för att öka hållbarheten i staden? Hur skapar vi långsiktiga ekonomiska och sociala värden? Hur närmar vi oss visionerna om en funktionsblandad, levande och – på alla sätt – attraktiv stad?

12:20-13.00 Diskussion och lunchbuffé med mingel.

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. Anmälan senast den 18 oktober till es.et1521450137ihw@l1521450137ilahk1521450137-noss1521450137kire.1521450137amme1521450137. Begränsat antal platser. Om önskemål finns kan fakturering av lunch till självkostnadspris ordnas i och med anmälan.