Stadsarkitektdagen – om vatten och klimatanpassning

När: 25 May
Kl. 9.00-16.00

Plats: Restaurang Kvarnen

Vårens tema på Stadsarkitektdagen är vatten i den fysiska planeringen. Nina Lindegaard, landskapsarkitekt på White, berättar om gestaltning av klimatanpassningsåtgärder med exempel från projektet H+ i Helsingborg, ett av de mest ambitiösa stadsbyggnadsprojekten i norra Europa.

Stadsarkitektdagen äger rum i Kristianstad, som ligger endast några meter över havets nivå. Det gör staden extra utsatt för konsekvenserna
av ett förändrat klimat, med risk för ökade flöden i Helge å och stigande havsnivåer. Under dagen diskuteras de möjligheter och planeringsutmaningar som ett utsatt läge resulterar i. Vattenfrågan tas också upp i ett vidare begrepp, med allt från grundvatten till dagvatten och hur dessa frågor bäst beaktas i den fysiska planeringen.