Stadens arkitektur – en diskussion om kvalitet

När: 20 May
Kl. 16.00-19.00

Plats: White i Uppsala Västra Ågatan 16

Uppsala är en fantastiskt stad som växer snabbt och nu håller på att bli Sveriges fjärde storstad på riktigt. Hur staden utformas och byggs berör oss alla, eftersom vi påverkas av den miljö vi vistas i. Kommunen har påbörjat arbetet med ett arkitekturprogram. Det välkomnar vi och vill därför ta tillfället i akt att diskutera och höja medvetenheten om vad som är god arkitektur och dess kvaliteter.

Under eftermiddagen kommer vi få lyssna till flera intressanta föreläsare, diskutera vad som är målet för Uppsala och vilka kvaliteter det är vi pratar om samt lära oss sätta ord på kvaliteterna.

PROGRAM
Bland annat kommer Karolina Keyzer som är stadsarkitekt i Stockholm att berättar om stadens arkitekturprogram. Hur det har tagits fram, vad det innehåller och hur det används idag. Lisa Daram arbetar på stiftelsen Arkus. Hon kommer att prata om arkitektoniska kvaliteter och ”mjuka värden” i ett Arkusperpektiv med nedslag i den nyutkomna skriften om Medborgardialoger och i arbeten med Telge Hovsjö. Kan vi säkerställa
arkitektoniska världen i den allt snabbare byggtakten? Vad behöver göras nu?

Jan Perotti är byggnadsantikvarie på White i Uppsala. Han kommer ge ett historiskt perspektiv på staden och dess utveckling. Ideal och stilar skiftar över tid men det finns kvaliteter som är bestående. En sammanfattning av dagen kommer att delges efteråt. Varmt välkomna till en lärorik och inspirerande eftermiddag! Vi bjuder på lättare förtäring.

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För frågor och anmälan kontakta es.et1521318870ihw@e1521318870dnil.1521318870annah1521318870.