Solenergi i stadsplanering

När: 11 Mar

Plats: Katsan, Whites stockholmskontor

Den 7-11 mars träffas experter från tio olika länder inom projektet IEA SHC Task 51 – Solar Energy in Urban Planning.

Gruppen med energiexperter och planerare ses 2 ggr/år. Johan Dahlberg och Marja Lundgren från White är delprojektledare och värdar när gruppen nu ses i Stockholm denna gång.

Veckan inleds med studiebesök och seminarier i Stockholmsområdet. Fredag den 11 mars hålls seminariet ”Solar Energy in Urban Planning” på Whites stockholmskontor. Fokus är aktiv och passiv solenergi i fysisk planering, främst i nya stadsmijöer och i känsliga landskapsmiljöer.

Programmet är uppdelat i tre delar: 1. Hur kan energifrågor integreras i översiktlig planering 2. Solcellsfält – vilken hänsyn tas till kulturhistoriska och estetiska värden? 3. Dagsljus, solenergi och täthet i städer; vilka konsekvenser får det när vi bygger tätare städer?

IEA – International Energy Agency är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. Whites deltagande i projektet finansieras av Energimyndigheten, ARQ och AAR2014.