Solceller i arkitektur – ytskikt som ger mer

När: 15 Nov
08.30 - 17.00

Plats: Stockholmsmässan

Vår arkitekt Rickard Nygren föreläser på materialdagen i Stockholm. Solcellstekniker ger nya möjligheter för fasadmaterial. Hur kan arkitekten använda den teknik som finns tillgänglig idag? Vad vill vi uppnå? Med utgångspunkt i byggda projekt ger Rickard Nygren exempel på övervunna utmaningar.

Vi får också ta del av utmaningarna i pågående arbeten där solcellen är central. Vi på White har i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, arbetat fram nya möjligheter att använda solcellsteknik i arkitekturen.

Materialdagen är ett årligt återkommande evenemang där besökare kan hämta information och inspiration som rör det senaste inom material och bearbetningsmetoder. Materialdagen är Sveriges enda renodlade mötesplats för arkitekter, designer och produktutvecklare.
Se fullständigt program här.