Socialt ansvarstagande i praktiken

När: 20 May
Kl. 13.00-17.00

Plats: Peabskolan, J A Pripps gata 2 i Göteborg

Erik Linn, arkitekt på White och industridoktorand vid Chalmers tekniska högskola, föreläser om den hållbara blandstaden och ger en internationell utblick.

Temat för Erik Linns forskning är stadsbyggandet, vilket utgör en central del i utvecklingen av det hållbara samhället. Ansvarsstafetten arrangeras av Peab, och denna fjärde sträcka handlar om socialt ansvarstagande i praktiken.