Socialantropologen som bygger stad: Viktoria Walldin på urbant forum

När: 08 Mar
09.30-16.00

Plats: Världskulturmuseet

Hur kommer det sig att segregationen ökar? Finns det någon anledning till att människor är så dåliga på att källsortera? Varför läggs miljarder på teknik och nästan ingenting på sociala frågor när det är människor som ska bo och verka i det färdiga bygget? Det är några av de frågor som vår hållbarhetsansvarige Viktoria Walldin har med sig till sin föreläsning på konferensen Urbant Forum den 8 mars.

För tredje året i rad arrangerar Fastighetsägarna Urbant Forum – en inspirationsdag om stadsutveckling. Den här gången är temat för dagen hållbarhet ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.  Läs mer om konferensen här.