Social hållbarhet – konkret, tydligt och lönsamt!

När: 20 Feb
Kl. 08.00-09.30

Plats: Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm

Med inspirerande exempel från Kiruna i norr till Malmö i söder – via Nairobi och Calcutta – får du ta del av hur vi på White arkitekter arbetar med social hållbarhet. Några av Sveriges främsta specialister på området delar med sig av sina kunskaper inom konsekvensanalyser, miljöpsykologi och socialt ansvarstagande.

Under en knapp timme visar vi på hur kommuner och företag kan arbeta framgångsrikt med social hållbarhet med hjälp av exempelvis brukarperspektiv och krav på byggmaterial. Vi delar med oss av våra praktiska erfarenheter; hur man når framgång och vilka fallgroparna är.

Varmt välkomna!

PROGRAM
08:00 Frukostbuffé
08:20 Inledning med Viktoria Walldin, utvecklingsansvarig Social hållbarhet, White.
08:30 Barnkonsekvensanalyser enligt Göteborgsmodellen. Lisa Wistrand, White.
08:50 Sociala krav på byggmaterial – goda exempel. Anna Ågren, White.
09:05 Miljöpsykologiska aspekter – så bidrar kunskap om människors beteende och behov till bättre projekt. Viktoria Walldin, White.
09:20 Frågor
09:30 Slut

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För frågor och anmälan, kontakta es.et1516124221ihw@n1516124221erga.1516124221anna1516124221.