Social hållbarhet i Vivalla

När: 14 Sep
07:30-09:00

Plats: Möteslokalen Visan, Vivalla

Onsdagen den 14 september bjöd Örebrokontoret in till ett frukostseminarium på plats i stadsdelen Vivalla. Vi pratade om social hållbarhet och hur vi har arbetat med det i området i ombyggnadsprojektet Mitt Gröna Kvarter.

Viktoria Walldin, expert inom social hållbarhet White i Stockholm resonerade kring begreppet social hållbarhet och visade olika exempel på stadsutveckling och förortsförnyelse i samband med det. Hon poängterade vikten av att ta ett socialt ansvar samtidigt som förortsmiljöerna rustas upp. Förutsättningar för en hållbar förortsförnyelse bygger på att man noggrant studerar sociala förutsättningar, beteendefrågor med mera samt arbetar i dialog med dom boende.

Anders Ejdeholt, arkitekt på White i Örebro berättade om sitt arbete med Vivalla som inleddes redan 2009 med en rapport med en övergripande analys av stadsdelen avseende dess förutsättningar samt med förslag på förbättringar.

Han redovisade också projektet Hjärstaskogen där nya samband, förenklade trafikmiljöer, blandad bebyggelse, nya sociala rum och tydliga entré- och gårdsstrukturer ger förutsättningar för en bra livsmiljö för de boende och verksamma i området.

Frukostseminarium Vivalla