SGBC – Medlemsmöte om naturliga nyttor i staden

När: 30 Aug
Kl. 08.00-09.30

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Sweden Green Building Councils medlemsmöte arrangeras på Whites stockholmskontor Katsan och har temat naturliga nyttor i staden – värdet av urbana ekosystemtjänster ur ett stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv.

Stockholms stad, White och NCC berättar om sitt deltagande i samverkansprojektet C/O City som vill öka kännedomen om ekologiska, ekonomiska och sociala värdet av natur i staden. Ulrika Stenkula och Jan Wijkmark talar om värdet av urbana ekosystemtjänster ur ett arkitektoniskt perspektiv. I samband med mötet visas det gröna taket och biodlingarna på Whites kontor. För mer information och anmälan.