Seminarium: Skymmer siffrorna dagsljuset?

När: 23 May
Kl. 09.00-15.00

Plats: Konferens Cobran, Telefonvägen 30, Stockholm

Dagsljus är en indikator i Miljöbyggnad som ger upphov till många diskussioner. Datorsimuleringar har ersatt handberäkningar, men har det blivit lättare att värdera resultaten? Om vi bara tar hänsyn till det som går att mäta, missar vi då viktiga aspekter för upplevelsen och välbefinnandet?

Sweden Green Building Council anordnar ett seminarium som inleder arbetet med att modernisera kravformuleringen för Miljöbyggnad.

Vid seminariet deltar Linda Mattsson, White, Marie-Claude Dubois, White/LTH, John Mardaljevic, Loughborough University, Paul Rogers, BAU, Max Tillberg, Bengt Dahlgren AB, representanter från Boverket samt fastighetsägare, m.fl.

Läs mer om seminariet och det fortsatta arbetet med dagsljuskriterierna hos SGBC.