Seminarium om socioekonomisk hållbarhet på Venedigbiennalen

När: 19 Sep
Kl. 17.00-19.00

Plats: Corderie dell’Arsenale

Vilka utmaningar inom Afrikas snabba socioekonomiska utveckling kan arkitekter ha en inverkan på? Har utländska arkitekter alls någon roll på den Afrikanska kontinenten? I så fall, vilken? Socialantropologen Viktoria Walldin deltar på seminariet Mouthful of Meetings på arkitekturbiennalen i Venedig.

Mouthful of Meetings är ett samtal som fokuserar på socioekonomisk hållbarhet i nuvarande och framtida utvecklingssamarbeten. Här möts Nordiska och Afrikanska arkitektkontor och institutioner som fokuserar på socialt engagerad arkitektur.

Eventet kan ses om ett tillägg till den nordiska paviljongens utställning – Forms of Freedom, African Independence and Nordic Models.

Arrangör är South of North – ett samarbete mellan 12 nordiska arkitekter som jobbar inom den ideella sektorn i utvecklingsområden.