Seminarium om ekosystemtjänster

När: 11 Feb
Kl. 13.00-16.00

Plats: Whites kontor på Bassängkajen 12

Välkommen till seminarium och diskussion om hur vi kan arbeta med ekonomisk hållbarhet och ekosystemtjänster i stadsutvecklingsprojekt. Seminariet är det tredje i serien Hållbar stadsutveckling i framkant. Arrangörer är Region Skåne och Sustainable Business Hub, där White ingår.

På det här seminariet fokuserar vi på att förstå hur värden skapas med avseende på ekosystemtjänster och vem som drar nytta av dessa värden.
En halvtimme vigs åt en diskussion där vi försöker hitta synergilösningar som är samhällsekonomiskt lönsamma, kommunekonomiskt möjliga och samtidigt fastighetsekonomiskt attraktiva.

PROGRAM

13.00 Välkomna
Heidi Olsson, Sustainable Business Hub och Therese Andersson, Region Skåne

13.05 Moderatorerna ger en introduktion till dagen
Johan Dahlberg och Jan Wijkmark, White

13.10 Ekosystemtjänster – grundläggande, vad är det?
Annika Kruuse, Malmö stad

13.30 Ekonomiskt hållbar stadsbyggnad
Jan Wijkmark, White

13.50 Värdeskapande arkitektur med utgångspunkt i ekosystemtjänster. Exempel från stadsbyggnadsprojekt i Kiruna, Naerheden och New York.
Åsa Bjerndell, White

14.00 Interaktiv föreläsning kring monetär värdering av ekosystemtjänster
• Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: Anders Rasmusson, Movium SLU
• Ur ett kommunekonomiskt perspektiv: Stefan Jendteg, Länsstyrelsen (tidigare Helsingborgs stad)
• Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv: Exploatör/fastighetsägare

15.00 Kaffe

15.30 Gemensam diskussion kring vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, kommunekonomiskt möjligt och fastighetsekonomiskt attraktivt.

16.00 Slut

Seminariet är kostnadsfritt.
Länk till anmälan.

För frågor om seminariet, kontakta:
Åsa Bjerndell, White
040-660 93 36

Heidi Olsson, Sustainable Business Hub
070-622 01 08

Pocket Park (1500x906)
Bild: Pocket Park, White