Seminarium: Moving a City – Kiruna

När: 05 Mar
Kl. 08.30-09.30

Plats: Nobel Hall, House of Sweden, Washington

Monica von Schmalensee, VD, White och Mikael Stenqvist, arkitekt, White, håller ett föredrag om Kiruna – en av de största urbana omvandlingarna i vår tid.

För första gången i historien ska en hel stad flyttas drygt tre kilometer. En stor mängd järnmalm bryts ur gruvan Kirunavaara i stadens västra utkant, vilket medför att marken runt gruvan deformeras och sjunker. Effekterna av detta når snart stadskärnan.

2013 vann White en internationell tävling för att ta fram en masterplan över Kirunas stegvisa flytt fram till år 2033. Flytten ger Kiruna möjlighet att omvandla sig till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. Det statligt ägda gruvbolaget LKAB och Kiruna kommun finansierar utvecklingen av den nya stadskärnan, vars första byggnadsfas inleddes 2014.

Seminariet arrangeras av White och Svensk-amerikanska handelskammaren. Läs mer om evenemanget.

Ny stadskärna, Kiruna (1920x1200)

Ny stadskärna, Kiruna (1920x1200)