Seminarium: Kiruna – The Giant Move

När: 03 Mar
Kl. 10.30-14.00

Plats: Aquavit, 65 East 55th Street New York City

Monica von Schmalensee, VD, White och Mikael Stenqvist, arkitekt, White, är inbjudna av Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York för att hålla ett seminarium tillsammans med Niklas Siren, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Kiruna kommun, om stadsomvandlingen Kiruna, en av de största urbana omvandlingarna i vår tid.

För första gången i historien ska en hel stad flyttas drygt tre kilometer. En stor mängd järnmalm bryts ur gruvan Kirunavaara i stadens västra utkant, vilket medför att marken runt gruvan deformeras och sjunker. Effekterna av detta når snart stadskärnan. Det statligt ägda gruvbolaget LKAB, som grundade staden år 1900 och nu är Europas största producent av järn och Sveriges största energikonsument, ska bekosta flytten av Kiruna för att kunna fortsätta sin gruvdrift. Representanter från Kiruna kommun och ansvariga arkitekter från White ger sitt perspektiv på flytten. Efter seminariet håller Lars-Eric Aaro ett lunchföredrag om hållbar utveckling i arktisk miljö. Se hela programmet.