Samverkan skola-arbetsliv, rikskonferens 2013

När: 24 Apr
24-25 april

Plats: Bohusgården hotell och konferens, Uddevalla

Josefine Wikholm, arkitekt på White, berättar om företagets praoprogram under rubriken ”Praoelever blir arkitekter för Biskopsgården”. Ta del av presentationen här, som pdf.

Konferensens mål är att ta fram handlingsplaner för att komma igång med samverkansarbetet. Under två dagar görs en gemensam resa med inspiration och goda exempel med fokus samverkan mellan skola och arbetsliv. Se programmet här.