Sam Keshavarz på Landskapsarkitekturdagen 2015

När: 24 Apr
24 april

Plats: Sveriges Lantbruksuniversitet

Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på White i Stockholm, föreläser på Landskapsarkitekturdagen som i år har temat Extreme Landscapes – dramatiska konsekvenser av klimatförändringar och vårt utnyttjande av landskapet är ett faktum. Hur möter vi dessa i planering och gestaltning?

Sam Keshavarz föreläser om utvecklingen av en ny stadskärna i Kiruna. Det är en stor utmaning att flytta en stad till en ny plats och samtidigt behålla dess kultur och tradition. Hur möts den problematiken i utformningen av den nya stadsplanen? Sam Keshavarz deltog i projektets inledande fas som ansvarig landskapsarkitekt i medborgardialoger, vilka sedan omsattes i gestaltningslösningar. Idag leder han en arbetsgrupp för projektet Nya Kiruna. Läs mer om Landskapsarkitekturdagen 2015.