Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030

När: 06 Jul
12.00-12.45

Plats: Donnersgatan 6, Sverige i Världen

Agenda 2030 ger en unik möjlighet att utrota fattigdomen och rädda klimatet. Eftersom 70 procent av energianvändningen och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av de globala agendorna att stå och falla med det lokala genomförandet.

Den urbana befolkningen i världen beräknas öka till över 70 procent, vilket innebär att nästa generation ska bygga lika mycket ny stad som det byggts under hela mänsklighetens historia. Södra Afrika urbaniseras snabbast. Redan nu lever en sjundedel av jordens befolkning i slumområden. Vi måste frångå ”business as usual” om vi ska införliva mottot ”leave no one behind: De globala agendorna är lokala, och det är i första hand i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. Den svenska modellen präglas av unika samarbetsformer, lokalt självstyre och kommunal skattefinansiering. Vi måste bättre dela med oss av vår erfarenhet globalt som stöd i genomförandet. Tankesmedjans seminarium på Sverige i världen kommer med aktörer från olika sektorer utforska hur Sverige kan stödja genomförandet av de globala agendorna lokalt, både hemma och globalt.

Medverkande:
  • Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
  • Sissa Pagels, Representant, WWF Youth Sweden
  • Anna Graaf, Hållbarhetschef, White arkitekter
  • Mohammad Sarraf, Forskare, Uppsala universitet
  • Pernilla Bonde, VD, HSB
  • Johan Hassel, Ledamot/VD, Sveriges delegation för genomförandet av Agenda 2030/Tankesmedjan Global Utmaning
  • Elin Andersdotter Fabre, Projektledare hållbara städer, Tankesmedjan Global Utmaning

Mer info.