Framtidens arkitektur: Så kan morgondagens städer se ut

När: 09 May
15.55

Plats: Conventum

God och spännande arkitektur blir ett allt viktigare konkurrensmedel – för städer såväl som för fastighetsägare och investerare. Vad betyder arkitekturen för staden och vilka värden kan den skapa för fastighetsägarna? Hur skulle god design kunna utveckla Västerås, Örebro och Eskilstuna och andra städer i Mälardalsområdet imorgon? Vår kontorschef i Örebro, Viktoria Buskqvist, deltar i superspännande paneldiskussion under mälarmarknaden i Örebro.

Deltagare är:

Per Haupt, stadsarkitekt Eskilstuna

Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef White Arkitekter Örebro

Margaretha Gelius, regionchef Sweco Architects

Daniel Markström, affärsstrateg Jernhusen

Gert Wingårdh, arkitekt och partner Wingårdhs