Så kan boende involveras i renoveringen av Europas miljonprogram

När: 04 Mar
Kl. 12.00-13.00

Plats: Clarion Sign Hotell, Norra Bantorget, Stockholm

Svensk Byggtjänst arrangerar en presentation av det EU-övergripande forskningsprojektet E2Rebuild. Yaël Bratel och Gustav Malm från White arkitekter delar med sig av sina erfarenheter från E2Rebuild och det mervärde boendedialog skapar för involverade aktörer.

E2ReBuild är ett EU-finansierat forsknings- och demonstrationsprojekt med fokus på upprustning av miljonprogrammen, energieffektiviseringar och involvering av de boende. Projektets mål har varit att utveckla strategier för energieffektiv renovering av flerfamiljshus från 50-70-talet. White arkitekter har haft en drivande roll i den del som berör involvering av de boende och strategier för ökat mervärde. Åtta länder i norra Europa, däribland Sverige, deltar i projektet och varje land bidrar med ett demonstrationsobjekt där en faktisk renovering utförs. Under projektet utvecklas processer, metoder och verktyg som understödjer en förändring av hur man renoverar flerbostadshus från efterkrigstiden.
Läs mer om seminariet.