Så hör god stadsplanering, livsmiljö och hälsa ihop!

När: 19 Oct - 20 Oct

Plats: Hotel Birger Jarl

Vad är en god livsmiljö och finns det paralleller mellan god hälsa och bra stadsplanering?
Våra arkitekter Angelica Åkerman och Rebecca Rubin föreläser om hur vi arbetar för att skapa en mer jämställd och rättvis stad utifrån olika stadsplaneringsprojekt vi är involverade i.

Föreläsningen ges under Teknologisk Insitituts konferensdagar om fridrotts- och idrottsmiljöer.
Läs mer och anmäl dig här.